Odwiedzio nas: 6865597
                        
 

 

Turnieje / Konkursy
IX Powiatowe Zawody Sportowo-Poarnicze
Informujemy, i zalege IX Powiatowe Zawody Sportowo – Poarnicze jednostek OSP Powiatu ywieckiego odbd si 21 maja 2016r. na stadionie klubu sportowego „KS Gral 1956 ywiec” przy ulicy Tetmajera w ywcu. 

Zawody rozegrane bd w grupach: A (mczyni) i C (kobiety). Do zawodw zostali zakwalifikowani zwycizcy ubiegorocznych zawodw gminnych oraz zwycizcy poprzednich VIII Powiatowych Zawodw Sportowo-Poarniczych jednostek OSP Powiatu ywieckiego. 

Szczegowe informacje dotyczce zawodw zostan przekazane w pniejszym terminie.
Turniej Wiedzy Poarniczej w powiecie ywieckim rozstrzygnity
W dniu 14 kwietnia 2016 r. w Zespole Szk Agrotechnicznych i Oglnoksztaccych im. J. Pisudzkiego z ywcu Moszczanicy odbyy si eliminacje powiatowe do Oglnopolskiego Turnieju Wiedzy Poarniczej pod hasem „Modzie zapobiega poarom oraz dba o rodowisko naturalne i yje ekologicznie …”. W eliminacjach wzili udzia przedstawiciele wszystkich gmin powiatu ywieckiego – w sumie 39 uczestnikw. Po etapie testowym turnieju, cztery osoby z kadej kategorii zakwalifikoway si do cisego finau. Rywalizowali ze sob odpowiadajc ustnie na pytania...
Plakat - NIE DLA CZADU
Komenda Powiatowa Pastwowej Stray Poarnej w ywcu ogasza konkurs plastyczny na plakat promujcy akcje edukacyjn „NIE DLA CZADU” w powiecie ywieckim. Konkurs skierowany jest do dzieci szk podstawowych i gimnazjalnych. Szczegy i terminy poszczeglnych eliminacji znajduj si w regulaminie. Serdecznie zapraszamy do udziau w konkursie.
Oglnopolski Turniej Wiedzy Poarniczej 2015
Organizatorzy Powiatowych eliminacji do Oglnopolskiego Turnieju Wiedzy Poarniczej zapraszaj uczniw szk podstawowych, gimnazjalnych i rednich do udziau w konkursie. Turniej rozgrywany jest w trzech grupach wiekowych dla uczniw szk: podstawowych, gimnazjalnych i rednich. Wszyscy chccy wzi udzia w Turnieju proszeni s o zgaszanie si do miejscowych jednostek OSP...
Turniej tenisa
15 grudnia 2014r. w Zespole Szk Ekonomiczno-Gastronomicznych w ywcu rozegrano IV rund „Grand Prix” w tenisie stoowym o Puchar lskiego Komendanta Wojewdzkiego PSP. W turnieju uczestniczyo 47 straakw reprezentujcych 14 Komend PSP z wojewdztwa lskiego i Centraln Szko PSP w Czstochowie... 
Turniej Wiedzy Poarniczej pod hasem NIE DLA CZADU rozstrzygnity
16 kwietnia w Zespole Szk Agrotechnicznych i Oglnoksztaccych im. Jzefa Pisudskiego w ywcu-Moszczanicy, odbyy si powiatowe eliminacje Oglnopolskiego Turnieju Wiedzy Poarniczej dzieci i modziey powiatu ywieckiego. Do eliminacji przystpio 39 uczestnikw zwycizcw z czternastu gmin powiatu. W roku biecym w powiecie ywieckim w eliminacjach szkolnych, gminnych i powiatowych wzio udzia ponad 700 modych sympatykw poarnictwa. W caym powiecie ywieckim w roku biecym eliminacje odbyway si pod hasem „NIE DLA CZADU”...
Oglnopolski Turniej Wiedzy Poarniczej 2014
Organizatorzy Powiatowych eliminacji do Oglnopolskiego Turnieju Wiedzy Poarniczej zapraszaj uczniw szk podstawowych, gimnazjalnych i rednich do udziau w konkursie. Turniej rozgrywany jest w trzech grupach wiekowych dla uczniw szk: podstawowych, gimnazjalnych i rednich. Wszyscy chccy wzi udzia w Turnieju proszeni s o zgaszanie si do miejscowych jednostek OSP...
IX Turniej Piki Siatkowej Sub Mundurowych
9 listopada z okazji Narodowego wita Niepodlegoci w Milwce odby si IX Turniej Piki Siatkowej Sub Mundurowych, w ktrym udzia wzio sze druyn: Policja z ywca, Zakad Karny Cieszyn, Areszt ledczy Bielsko Biaa, OSP Milwka, Nadlenictwo Ujsoy oraz tegoroczny organizator Turnieju PSP ywiec...
Turniej wiedzy poarniczej - 2013

Gorco zapraszamy uczniw szk podstawowych, gimnazjalnych i rednich do udziau w eliminacjach do Oglnopolskiego Turnieju Wiedzy Poarniczej. Turniej rozgrywany jest w trzech grupach wiekowych dla uczniw: szk podstawowych, gimnazjalnych i rednich. Wszyscy chccy wzi udzia w Turnieju proszeni s o zgaszanie si do miejscowych jednostek OSP. Organizatorami OTWP w powiecie ywieckim jest Komenda Powiatowa Pastwowej Stray Poarnej w ywcu, jednostki miejscowe OSP, Zarzdy Gminne ZOSP oraz Zarzd Powiatowy ZOSP RP w ywcu...

Turniej - EUROREGION

  7 wrzenia 2012r na stadionie GKS Czarny Dunajec odby si XV Midzynarodowy Turniej Zawodowych Straakw w Pice Nonej o puchar Prezesa EUROREGIONU BESKIDY. Organizatorem Turnieju bya Komenda Wojewdzka Pastwowej Stray Poarnej w Krakowie. W turnieju wzio udzia 10 zespow (trzy Sowackie, siedem Polskich z wojewdztw lskiego i maopolskiego). Wyniki meczy grupowych...

I midzy zmianowy turniej pikarski ORLIK 2012

Meczem pomidzy zmianami I i II zainaugurowano I miedzy zmianowy turniej pikarski o Puchar Komendanta Powiatowego PSP w ywcu pomidzy zmianami subowymi w JRG ywiec. Mecze rozgrywane s systemem kady z kadym i graj szecioosobowe druyny 5+ bramkarz...

Turniej wiedzy poarniczej - 2012

Gorco zapraszamy uczniw szk podstawowych, gimnazjalnych i rednich do udziau w eliminacjach do Oglnopolskiego Turnieju Wiedzy Poarniczej. Turniej rozgrywany jest w trzech grupach wiekowych dla uczniw: szk podstawowe, gimnazjalnych i rednich. Wszyscy chccy wzi udzia w Turnieju proszeni s o zgaszanie si do miejscowych jednostek OSP. Organizatorami OTWP w powiecie ywieckim s Komenda Powiatowa Pastwowej Stray Poarnej w ywcu, jednostki i Zarzdy Gminne OSP oraz Zarzd Powiatowy ZOSP RP w ywcu.

Turniej wiedzy poarniczej - 2011

Gorco zapraszamy uczniw szk podstawowych, gimnazjalnych i rednich do udziau w eliminacjach do Oglnopolskiego Turnieju Wiedzy Poarniczej. Turniej rozgrywany jest w trzech grupach wiekowych dla uczniw: szk podstawowe, gimnazjalnych i rednich. Wszyscy chccy wzi udzia w Turnieju proszeni s o zgaszanie si do miejscowych jednostek OSP. Organizatorami OTWP w powiecie ywieckim s Komenda Powiatowa Pastwowej Stray Poarnej w ywcu, jednostki i Zarzdy Gminne OSP oraz Zarzd Powiatowy ZOSP RP w ywcu.