Odwiedzio nas: 6865506
                        
 

 

 
OSP Cicina

Nazwa OSP:Ochotnicza Stra Poarna w Cicinie
Adres:ul. w Floriana 8 34-350 Wgierska Grka
Telefon:
tel. 033-864-23-66  tel kontaktowy. 0-509-922-825
Data zaoenia:21.05.1905 r.
Jednostka nie naley do Krajowego Systemu Ratowniczo – Ganiczego
Liczba czonkw czynnych:Jednostka liczy 40 czonkw z tego czynny udzia w dziaaniach bojowych bierze 21 osb
Skad zarzdu:
Piotr Gawliski - Prezes
Krzysztof Dziedzic - Naczelnik
Tadeusz Wajdziak - w-c Prezes
Jzef Pawlus - Sekretarz
Wojtek Paweczyk - Skarbnik
Tomasz Gawlinski - Gospodarz
Szymon Noga - czlonek zarzadu

Komisja Rewizyjna:
Piela Wodzimierz - Przewodniczcy
ukasz Juraszek - czonek
Marcin Krutak - czonek
Sprzt:ADA NIVA SLRR

Lekki samochd rozpoznawczo - ratowniczy na podwoziu terenowym 4x4 mieszczcy cztery osoby zaogi, wyposaony w podrczny sprzt ganiczy oraz podrczny sprzt burzcy. Samochd ten ze wzgldu na swoje parametry techniczne doskonale sprawdza si w naszych terenach, niosc pomoc potrzebujcym. W sytuacji zagroenia samochd ten dozbrajany jest bezporednio przed wyjazdem w potrzebny sprzt w zalenoci od rodzaju zdarzenia

STEYR 15 S 23 GCBA 4/24

Ciki samochd ratowniczo - ganiczy zabudowany na podwoziu terenowym Steyr 15s23 4x4 przez firm z 100 – letni tradycj ROSENBAUER. Posiada kabin dziewicioosobow , siedem skrytek na sprzt, zbiornik wody z wkna szklanego o pojemnoci 4000 l . Autopompa dwustopniowa Rosenbauer o wydajnoci 2400 l/min max. Cinienie robocze 40 atm. Samochd zosta take fabrycznie wyposaony w dwa szybkie natarcia kade po 60 m. dugoci. Zasig taktyczny dla pojedynczego prdu wody w natarciu wynosi 610 m. Samochd ten wyposaony zosta wszechstronnie do wszelakiego rodzaju dziaa ratowniczo ganiczych. Przy penej obsadzie osobowej spenia wymagania pierwszego wyjazdu. Zakres dziaania:
Dziaania Ganicze,
Ratownictwo:
Drogowe
Powodziowe
Medyczne
Wysokociowe
E-mail:
www:www.ospciecina.pl
 
 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image