Odwiedzio nas: 6865548
                        
 

 

rok 2017
Poary
572
Miejscowe zagroenia 
1366
Alarmy faszywe 
89
Ogem
2027

rok 2016
Poary
497
Miejscowe zagroenia 
998
Alarmy faszywe 
83
Ogem
1578

rok 2015
Poary
535
Miejscowe zagroenia 
819
Alarmy faszywe 
62
Ogem
1416

rok 2014
Poary
693
Miejscowe zagroenia 
1274
Alarmy faszywe 
59
Ogem
2026

rok 2013
Poary
351
Miejscowe zagroenia 
661
Alarmy faszywe 
40
Ogem 
1052

rok 2012
Poary
754
Miejscowe zagroenia 
644
Alarmy faszywe 
31
Ogem 
1429

rok 2011
Poary
744
Miejscowe zagroenia 
870
Alarmy faszywe 
21
Ogem 
1635

rok 2010
Poary
439
Miejscowe zagroenia 
1776
Alarmy faszywe 
25
Ogem 
2240

rok 2009
Poary
356
Miejscowe zagroenia 
1208
Alarmy faszywe 
23
Ogem 
1587