Odwiedzio nas: 6865554
                        
 

 

Zasady bezpieczestwa poarowego w mieszkaniach
i budynkach mieszkalnych

 

Co roku powstaje kilkadziesit tysicy poarw w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych, ilo straackich interwencji corocznie ronie, a statystyki miertelnych wypadkw wskazuj, e bdzie coraz wicej zdarze i ofiar – rednio, rocznie w poarach ginie okoo 400 osb.

Przyczyny powstawania poarw od lat si powtarzaj. Dominujce grupy to: umylne podpalenia, nieostrono osb dorosych i nieletnich, wady lub niewaciwa eksploatacja urzdze i instalacji elektrycznych i gazowych, za obsuga urzdze grzewczych. Problem wystpowania poarw w okresie jesiennym i wiosenny w tzw. „okresie przejciowym” (dogrzewania si) w mieszkaniach powtarza si cyklicznie; w skutek nieprawidowej eksploatacji urzdze grzewczych powstaje szereg poarw. 

 
Kady poar budynku mieszkalnego powoduje straty i niejednokrotnie tragedie ludzkie. Na wyposaeniu naszych mieszka posiadamy szereg materiaw palnych, poczwszy od palnych boazerii poprzez meble, podogi, wyposaenie wntrz. Niejednokrotnie w starym budownictwie istniejca instalacja elektryczna, niedostosowana jest do wymaga iloci poboru energii elektrycznej obecnie uywanych odbiornikw energii elektrycznej.

Podczas kadego poaru mieszkania powstaje due zadymienie oraz szereg substancji niebezpiecznych wydzielajcych si z podczas spalania palnych elementw wyposaenia mieszkania. W przecigu kilku minut niekontrolowanego procesy spalania, ilo wydzielonych si substancji powoduje po kilku oddechach czowieka jego zatrucie, niedotlenienie i w dalszej konsekwencji zgon. Naley zaznaczy, e w 90% zgon czowieka nie powoduje ogie i wysoka temperatura lecz wanie wdychanie produktw spalania. 

 

Aby zapobiec nieszczliwym wypadkom naley:

1. W zakresie eksploatacji urzdze elektrycznych:

 • nie wykonuj prowizorycznych podcze do instalacji elektrycznej,
 • uywaj tylko urzdze elektrycznych posiadajcych krajowe atesty i dopuszczenia,
 • nie ustawiaj elektrycznych urzdze grzewczych w pobliu materiaw palnych (mebli,
  firanek, itp.) - zachowaj odlego minimum 50 cm;
 • nie stosuj bezpiecznikw o wikszej mocy ni dopuszczalna, nie naprawiaj ich,
 • uywaj tylko tyle odbiornikw prdu elektrycznego na ile obliczono moc instalacji elektrycznej
 • nadmierne obcienie instalacji powoduje przegrzewanie si kabli i przewodw oraz wypalanie stykw w gniazdkach i puszkach rozganych; jednoczesne wczenie opiekacza, elazka i czajnika powoduje due obcienie eksploatowanej instalacji,
 • zlecaj przegldy techniczne urzdze elektrycznych i gazowych wycznie osobom uprawnionym do ich wykonywania, nie uywaj urzdze uszkodzonych

2. W zakresie eksploatacji urzdze gazowych:

 • w mieszkaniu przechowuj nie wicej ni 2 nie podczone do urzdze gazowych butle gazowe, o adunku nie przekraczajcym 11 kg kada,
 • nie przechowuj butli w pomieszczeniach usytuowanych poniej poziomu terenu (np.: w piwnicach), poniewa gaz propan-butan jest ciszy od powietrza, moe zalega w pomieszczeniu groc wybuchem,
 • nie zatykaj przewodw wentylacyjnych - w przypadku braku wystarczajcej iloci powietrza w urzdzeniach gazowych,, nastpi niezupene spalanie gazu, ktrego produktem moe by trujcy, niewyczuwalny tlenek wgla (CO),
 • zlecaj okresowe czyszczenie kanaw kominowych i wentylacyjnych – niedrone mog by przyczyn miertelnych zatru tlenkiem wgla, szczeglnie podczas kpieli w azienkach wyposaonych w gazowe ogrzewacze wody,
 • nie ogrzewaj pomieszcze kuchni gazow - takie praktyki mog si skoczy powanym zatruciem organizmu,
 • nowoczesne gazowe urzdzenia promiennikowe wyposaone w katalizatory mog by uywane w pomieszczeniach o powierzchni powyej 40 m2, potwartych, w ktrych nie przebywaj na stae ludzie,
 • uywaj kuchni gazowej z wycznikiem przeciwwypywowym (przeciwwybuchowym),
 • uywaj urzdze gazowych posiadajcych krajowe atesty i dopuszczenia.

3. Zadbaj o warunki do ewakuacji na wypadek poaru:

 • nie stosuj krat w drzwiach i oknach, na klatkach schodowych i przejciach midzy nimi oraz wyjciach na dach - krata utrudni ewakuacj podczas poaru oraz wyduy czas oczekiwania na pomoc straakw; jeeli musisz, instaluj kraty, ktre mona otworzy od wewntrz, najlepiej bez uycia klucza. Jeli krata zamykana jest jednak na klucz, przechowuj go w miejscu, znanym wszystkim domownikom; pamitaj, e podczas poaru moe doj do paniki a to moe by jedyna droga ewakuacji,
 • nie zastawiaj sprztami korytarzy i doj do mieszka – moe to utrudni ewakuacj oraz dojcie ratownikw a ponadto umoliwia rozprzestrzenienie si poaru na drog ewakuacyjn.


4. Nieostrono i niezachowanie elementarnych zasad bezpieczestwa poarowego to gwne przyczyny powstawania wikszoci poarw. Dlatego:

 • dopilnuj, by dzieci nie bawiy si ogniem, materiaami pirotechnicznymi czy urzdzeniami elektrycznymi, nigdy nie pozostawiaj maoletnich dzieci bez opieki osb dorosych,
 • nie pal mieci w mietnikach i nie dopu do zaprszenia ognia w zsypie,
 • nie pal papierosw w ku - ludzie gin nie tylko w poarach obejmujcych cae mieszkanie; zdarza si, e zaprszenie ognia niedopakiem papierosa po zaniciu, prowadzi do miertelnego zatrucia,
 • nie zapalaj wiec w pobliu materiaw atwo zapalnych,
 • nie pozostawiaj wczonej kuchenki bez dozoru - odparowanie wody z garnka moe doprowadzi do zwglenia pozostaoci, zapalenia ich i silnego zadymienia mieszkania, szczeglnie niebezpiecznego dla picych osb; przypadkowe wygaszenie kuchenki podczas gotowania moe rwnie doprowadzi do ulatniania si gazu i jego wybuchu,
 • przestrzegaj zakazu uywania wyrobw pirotechnicznych w pomieszczeniach,
 • przestrzegaj instrukcji obsugi wyrobw pirotechnicznych,
 • wyposa mieszkanie w ganic proszkow, minimum 2-kilogramow o adunku ABC; tak ganic bdziesz mg bezpiecznie w mieszkaniu gasi kady poar w zarodku oraz palce si urzdzenia elektryczne pod napiciem, Znajd dla ganicy bezpieczne miejsce, o ktrym kady z domownikw bdzie pamita,
 • wyposa swoje mieszkanie w autonomiczn czujk poarow, alarmujc o powstaniu dymu (podczas kadego poaru wydzielaj si due iloci dymu o ktrym poinformuje ci czujka).

 5. Gdy opuszczasz mieszkanie:

 • sprawd czy zostay wyczone wszystkie odbiorniki prdu i gazu,
 • przed opuszczeniem domu na duszy czas odcz zasilanie prdem elektrycznym oraz zakr zawory wody i gazu,
 • jeli jest to moliwe, u ssiadw pozostaw informacj z numerem telefonu pod ktrym w razie potrzeby bdziesz uchwytny
 • uporzdkuj balkon, piwnic i strych. Pamitaj – skadowane materiay palne, w szczeglnoci ciecze atwozapalne, takich jak benzyna, farby i lakiery mog powodowa poar i szybki jego rozwj. Przedmioty skadowane na balkonach umoliwiaj przerzuty ognia z niszej kondygnacji na wysz.


Warto zwrci uwag i zapamita podstawowe zasady bezpieczestwa
poarowego, ktrych przestrzeganie pozwoli cieszy si bezpieczestwem we wasnym mieszkaniu.
Zadbaj o bezpieczestwo swoje i swojej rodziny. Dostosuj si do podstawowych
wymaga bezpieczestwa poarowego.

Gdy powstanie poar, to:

 • dzwo pod numer stray poarnej – 998 lub 112,
 • staraj si zej pitro poniej palcego si mieszkania lub wyj na zewntrz budynku
 • pamitaj – dym unosi si do gry; nie wolno zjeda windami, nie naley otwiera drzwi przez ktre wydobywa si dym, gdy dostarczenie wikszej iloci tlenu moe spowodowa szybki rozwj poaru i pomienie mog nas poparzy,
 • przebywajc w mieszkaniu powyej miejsca poaru nie otwieraj drzwi na korytarzu, uszczelnij drzwi, najlepiej mokrym rcznikiem, zawaidom stra poarn i wykonuj polecenia straakw,
 • powiadom o zagroeniu ssiadw,
 • nie wdychaj dymu - zaso usta mokr tkanin, jeeli to moliwe - zmocz swoje ubranie lub owi ciao mokr grub tkanin z naturalnych materiaw (z lnu, weny, baweny itp.),
 • jeeli nie moesz opuci mieszkania, przemieszczaj si do pomieszczenia jak najdalszego od tego, w ktrym si pali, zamknij za sob wszystkie drzwi, wzywaj krzykiem pomocy.
 • staraj si nie nosi na sobie ubra z tworzyw sztucznych w pobliu kuchni gazowej lub ogniska – jeeli dojdzie do ich zapalenia naley prbowa je zdj lub zala wod, w ostatecznoci ogie na poncej odziey mona stumi owijajc si kocem,
 • do gaszenia urzdze elektrycznych nie uywaj nigdy wody, moe to doprowadzi do poraenia - staraj si wycign z gniazdka sznur zasilajcy (np. drewnianym kijem od szczotki), mona wyczy bezpieczniki by odczy dopyw prdu do mieszkania.

Gdy poczujesz gaz, to:

 • nie wczaj wiata ani adnych urzdze elektrycznych,
 • nie zapalaj zapaek czy zapalniczek,
 • zamknij zawr gazu w mieszkaniu,
 • otwrz szeroko okno,
 • zawiadom jak najszybciej pogotowie gazowe i administracj,
 • powiadom ssiadw,
 • wyjd na zewntrz budynku.