Odwiedzio nas: 6865504
                        
 

 

Statystyka zdarze za 2018r.
na dzie 25/04/2018
Poary
264
Miejscowe zagroenia 
243
Alarmy faszywe 
27
Ogem 
534
Archiwum
<<>>


wiadomi Zagroenia - kampania spoeczna Lasw Pastwowych

Image

Poary lasw nie powstaj same z siebie. Bardzo rzadko ich przyczyna jest naturalna – np: wyadowania atmosferyczne. Od popularnego pioruna powstaje bowiem okoo 1% poarw lasw. Niestety zdecydowana wikszo z nich jest wynikiem dziaalnoci czowieka. Szczegln groz napawa fakt, e w bardzo wielu wypadkach jest to dziaalno celowa, bowiem podpalenia s przyczyn ponad 45% oglnej liczby poarw. Kolejn jake wan przyczyn poarw jest nieostrono dorosych, ktrej skutkiem jest powstanie okoo 20 - 25% poarw w skali roku. Niestety w dalszym cigu zdarzaj si poary bdce wynikiem przerzutw ognia z niefrasobliwie wypalanych k, czy ciernisk. Kolejnymi przyczynami s awarie linii energetycznych, a take transport kolejowy i drogowy.

Co roku w Polsce lasy pon 10 000 razy. Prawie wszystkie poary powoduj ludzie. Tylko my moemy temu zapobiec. Lasy Pastwowe rozpoczy pierwsz spoeczn kampani informacyjno –edukacyjn „wiadomi zagroenia”, ktra ma za zadanie ograniczy dramatyczn skal tego problemu i doprowadzi do zmniejszenia liczby poarw lasw powodowanych przez czowieka. Kampania wspfinansowana jest ze rodkw Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej.

Mao kto zdaje sobie spraw z zastraszajcych statystyk: a 9 na 10 poarw lasw to wina czowieka. W powszechnej wiadomoci jest to odlegy problem, ktry pozornie nas nie dotyczy. Zbyt atwo lekcewaymy proste i oczywiste wydawaoby si reguy bezpiecznego zachowania w lesie. Niedopaek papierosa, ognisko wrd drzew, ka wypalana w ten sam sposb od lat – wikszo z nas jest przekonana, e takie zagroenia powoduj „inni”. Rzadko te zdajemy sobie spraw, e poar lasu oznacza nie tylko katastrof w wiecie przyrody, lecz moe bezporednio i dotkliwie dotkn nas, naszych bliskich, ssiadw, nasz majtek. Przecie wszyscy korzystamy z lasw, a wielu z nas mieszka lub pracuje w ich bezporedniej bliskoci.

Celem komunikacyjnym kampanii „wiadomi Zagroenia” jest podniesienie wiadomoci w zakresie odpowiedzialnego zachowania si w lesie i jego otoczeniu, aby zminimalizowa ryzyko zaprszenia ognia. Wanym przesaniem kampanii jest take apel o porzucenie obojtnoci i aktywne reagowanie na zagroenia – jeden telefon na numer alarmowy 998 lub 112 moe uratowa las.

Wicej na temat kampanii na stronie www.swiadomizagrozenia.pl

Image