Odwiedzio nas: 6865544
                        
 

 

Statystyka zdarze za 2018r.
na dzie 25/04/2018
Poary
264
Miejscowe zagroenia 
243
Alarmy faszywe 
27
Ogem 
534
Archiwum
<<>>


Ciasteczka w naszych witrynach
Ciasteczka (cookies) w komputerach s m.in. niezbdne do tego, by przegldarka pamitaa preferencje uytkownika lub ostatnie miejsce jego wizyty na stronie, a odwiedzana kilkakrotnie strona nie serwowaa tych samych reklam. Istnieje te ryzyko, e szpiegujce ruchy uytkownika w Internecie ciasteczka naruszaj jego prywatno. 

Komisja Europejska uznaa, e naley wiedzie jak najwicej o instalacji ciasteczek. Konieczno odpowiadania przy kadym wejciu na now stron, czy kto cookies chce, czy nie, byaby bardzo uciliwa. Dziki zmianie w prawie uytkownik moe wyrazi zgod za pomoc ustawie przegldarki – tam ustawi poziom, ile i jakich chce ciasteczek. Przyjto zasad, e uytkownik musi by o kwestii i dziaaniu cookies poinformowany. Od chwili uzyskania informacji o cookies kada jego decyzja (a take jej brak w postaci braku zmiany domylnych ustawie przegldarki umoliwiajcych przetwarzanie cookies) bdzie wyrazem wiadomego aktu woli. 

Przepis wszed w ycie 22 marca 2013r. Poziom ochrony przed cookies mona ustawi w swojej przegldarce internetowej – a do cakowitego blokowania plikw cookies. Zwiksza to poziom bezpieczestwa i ochrony danych, ale moe take uniemoliwia niektre funkcje, np. zalogowanie si na konto pocztowe. 

Szanujemy prywatno naszych uytkownikw i chcemy, aby korzystajc z naszej witryny czuli si bezpiecznie: Kiedy wchodzisz na stron www.zywiec.kppsp.gov.pl, na dysku Twojego komputera mog by zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyane przez nasz serwer albo serwer Google. 

Z naszego serwera wysyamy pliki ciasteczek, ktre su zapamitaniu preferowanego wygldu stron, ustawionego przez uytkownikw, np. rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu gosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez uytkownika kilkuetapowych czynnoci (np. dodania artykuu, galerii zdj). 

Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w aden sposb nie przetwarzamy. Oprcz ciasteczek wysyanych z naszego serwera za porednictwem naszych witryn wysyane s cookies firmy Google, ktre su mierzeniu ruchu uytkownika na stronach za pomoc kodu Google Analytics - wicej informacji o plikach cookies w Google Analytics mona znale na stronie:
http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html. 

W kadym momencie moesz wyczy moliwo zapisywania wszystkich lub niektrych ciasteczek poprzez zmian ustawie w swojej przegldarce internetowej. 

Jeeli zdecydujesz si na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie bdzie moliwe korzystanie z niektrych treci i usug udostpnianych w naszych witrynach, w szczeglnoci wymagajcych logowania. Wyczenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku moliwoci przegldania stron w naszych witrynach. 

JAK WYCZY CIASTECZKA 

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji instruuje, jak mona ustawi poziom ochrony przed cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach: 


Jeli korzystasz z urzdzenia przenonego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj si z opcjami dotyczcymi ochrony prywatnoci w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urzdzenia. 


Google Chrome 
Trzeba klikn na menu (w prawym grnym rogu), zakadka Ustawienia > Poka ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatno” trzeba klikn przycisk Ustawienia treci. W sekcji „Pliki cookie” mona zmieni nastpujce ustawienia plikw cookie: Usuwanie plikw cookie Domylne blokowanie plikw cookie Domylne zezwalanie na pliki cookie Domylne zachowywanie plikw cookie i danych stron do zamknicia przegldarki Okrelanie wyjtkw dla plikw cookie z konkretnych witryn lub domen 

Internet Explorer 6.0 i 7.0 
Z menu przegldarki (prawy grny rg): Narzdzia / Opcje Internetowe / Prywatno, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmian zatwierdzamy przyciskiem OK. 

Mozilla Firefox 
Z menu przegldarki: Narzdzia / Opcje / Prywatno. Uaktywni pole Program Firefox: „bdzie uywa ustawie uytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaklikanie – bd nie – pozycji Akceptuj ciasteczka. 

Opera 
Z menu przegldarki: Narzdzie / Preferencje / Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bd nie – pozycji Ciasteczka. 

Safari 
W menu rozwijanym Safari trzeba wybra Preferencje i klikn ikon Bezpieczestwo. Tu wybiera si poziom bezpieczestwa w obszarze "Akceptuj pliki cookie".