Odwiedzio nas: 6865552
                        
 

 

Zgodnie z zasadami postpowania podczas interwencji prowadzonych w zwizku ze zgoszeniem wystpienia zagroe od rojw lub gniazd owadw bonkoskrzydych, wydanych przez Komend Gwn PSP z dnia 10 lipca 2009 roku, informujemy, e dziaania Pastwowej Stray Poarnej w przypadku braku dodatkowych zagroe bd polega na ewakuacji jako metodzie dziaania i odesaniu (w myl art. 61 pkt.2 ustawy Prawo budowlane) do waciciela lub zarzdcy obiektu celem zapewnienia dalszego bezpiecznego uytkowania obiektu.

Naley take zauway, e stosowanie odesania do ustawy Prawo Budowlane jest tym bardziej zasadne, e zdarzenia zwizane z wystpieniem owadw bonkoskrzydych z natury rzeczy nie s zazwyczaj zdarzeniami nagymi i odpowiednio prowadzona administracja obiektu skutecznie uniemoliwiaby zagniedenie si w nim owadw.

 

Poniej przedstawiamy list firm zajmujcych si usuwaniem rojw i gniazd owadw bonkoskrzydych w naszym terenie.

 

Owady bonkoskrzyde:

1. Usuwanie gniazd owadw – ywiec

tel. 576 268 044

 

                   2. Bogusaw Wglarz (OWADY + GADY) – Zwardo

tel. 691 979 100

 

3.  Kucharski Jan, Kucharski Krystian - ywiec
tel. 508 496 272; 033 861 32 94

 

4. Magdalena Bury – OWADY - Stryszawa

tel. 667 100 907; 781 728 558

5.  DERTEX – Bielsko-Biaa
tel. 501 407 431; 033 814 60 33

6.  PESTMAX - Bielsko-Biaa
tel.608 083 333; 033 810 55 65

7. Cygonek Roman – Bielsko- Biaa
tel. 604 233 555; 033 811 74 95

8. Stanek Sergiusz – Bielsko-Biaa
tel. 502 090 034; 033 821 06 33


Dane pszczelarzy ktrzy chtnie „pozbieraj” rj pszcz:

   Tomasz Pawlus – 793 568 721, 33 863 97 72

Marek Tetak – 606 211 269

Pawe Jureczka – 601 238 356

Piecha Sylwester (Pewel Wielka) – 509 152 924; 503 534 108