Odwiedzio nas: 6865525
                        
 

 

Szkolenie podstawowe straakw ratownikw OSP


Komenda Powiatowa Pastwowej Stray Poarnej w ywcu informuje o organizacji szkolenia podstawowego straakw ratownikw z jednostek OSP:

Jednostka OSP
Jelenia
winna
Gilowice
Rychwad
Pietrzykowice
Przyborw
odygowice
Bierna
Midzybrodzie Bialskie
Milwka
Lena
Przybdza
Sopotnia Maa
Koco


Terminarz szkolenia przedstawia si nastpujco: 


Zajcia odbywa si bd w terminach: 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 marca 2017r w godz. 15:00-21:45. 

W dniu 18 marca 2017r (sobota) zajcia zostan przeprowadzone w godz. 09:00-17:30.
Kolejne dni szkolenia zaplanowano w dniach: 20 i 21 marca 2017r w godz. 15:00-21:45.
W dniach 23 i 24 marca 2017r – wiczenia w komorze treningowej w KM PSP Bielsko-Biaa od godz. 15:00.
 

Egzamin 6 godzin lekcyjnych: 

Grupa I - 27 marca 2017r 
Grupa II - 28 marca 2017r 

Zajcia odbywa si bd w KP PSP w ywcu i prowadzone bd przez straakw tutejszej komendy.


Warunki przyjcia na szkolenie: 

  1. Skierowanie na szkolenie od Zarzdu OSP (nowy wzr skierowania w zaczeniu), potwierdzone przez waciwy organ gminy, 
  2. Zawiadczenie lekarskie potwierdzajce zdolno do bezporedniego udziau w dziaaniach ratowniczych (kserokopia), 
  3. Wiek – ukoczone 18 lat i nie przekroczone 65 lat, 
  4. Minimum jeden aparat ODO na 2 ratownikw. 


„Karta zgoszenia na szkolenie czonkw i funkcyjnych OSP”, dokadnie wypeniona winna by dostarczona do tutejszej komendy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lutego br.


SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAAKW RATOWNIKW OSP

KARTA SKIEROWANIA
Na szkolenie straakw ratownikw Ochotniczych Stray Poarnych