Odwiedzio nas: 6865513
                        
 

 

Poarom traw stanowcze NIE 


Przysza wiosna a z ni PODPALACZE TRAW. Stra poarna jak co roku apeluje, prosi i ostrzega przed tym niebezpiecznym i bezsensownym zjawiskiem. W roku biecym Komenda Gwna Pastwowej Stray Poarnej wraz z Ministerstwem Spraw Wewntrznych i Administracji rozpoczli kampani spoeczn „STOP poarom traw”.  


Image

Kampania „STOP poarom traw” ma przede wszystkim edukowa i uwiadamia, e wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale rwnie prawnie zabronione. O skutecznoci profilaktyki wiadcz statystki – w 2015 r. doszo do ponad 82 tys. poarw traw, natomiast w ubiegym roku byo ich ju o ponad poow mniej, bo 36 tys. Wypalanie traw to problem, z ktrym straacy zmagaj si co roku. Cho ronie wiadomo spoeczna w tej kwestii, to jednak nadal s ludzie, ktrzy myl, e wypalanie traw uynia ziemi. Poary traw s niebezpieczne dla ycia i zdrowia ludzi. Zagraaj lasom, domom i zabudowaniom gospodarczym, bezpowrotnie niszcz faun i flor. W ubiegym roku w wyniku poarw traw zgino 6 osb, a 81 zostao rannych. cznie w Polsce spono ponad 12 tys. ha k i nieuytkw rolnych. 

W powiecie ywieckim rwnie znajduj si „uyniacze” k i pl. W roku 2015 zanotowalimy 266 poarw traw a w roku 2016 – 249. W tym niechlubnym rankingu przoduj gminy ywiec, Lipowa, Radziechowy Wieprz oraz Lipowa, na ktre przypada ¾ wszystkich poarw traw. 

Rok 2017 – jeli chodzi o poary traw – zacz si pno. Dugo zalegajcy nieg w duym stopniu utrudni ten proceder podpalaczom. Pierwsze poary traw pojawiy si 26 lutego. Do dnia dzisiejszego zanotowalimy 75 zgoszonych przypadkw poarw traw. Do tej pory najgorszym dniem by 4 marca gdzie straacy wyjedali 15 razy do poarw traw. W statystykach tych nic si nie zmienia prowadzi Lipowa 17 poarw, Wgierska Grka 14, Radziechowy Wieprz 11, ywiec 10. Jeli chodzi o miejscowoci to przoduj: ywiec 10, Cicina 8, Lipowa 8, Wieprz 5. 

Data rozpoczcia tegorocznej kampanii przeciwko wypalaniu traw nie jest przypadkowa. Pocztek wiosny to czas, w ktrym gwatownie wzrasta liczba poarw traw. W tym roku doszo w Polsce ju do ponad 8 tys. poarw k i nieuytkw rolnych. 

W ramach tej kampanii zostaa uruchomiona strona internetowa www.stoppozaromtraw.pl na ktrej dostpny jest zestaw materiaw promocyjnych i edukacyjnych, z ktrymi mona si zapozna i wykorzysta do informowania spoeczestwa.
Image