Odwiedzio nas: 6865512
                        
 

 

List Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Jarosawa Zieliskiego 


Szanowni Pastwo, w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiay si wypowiedzi sugerujce, e Ministerstwo Spraw Wewntrznych i Administracji odbiera pienidze Ochotniczym Straom Poarnym, nie kupuje nowych samochodw ratowniczo-ganiczych czy te odmawia straakom ochotnikom prawa do noszenia munduru. 

Tymczasem jest wrcz przeciwnie. Zarwno w 2016 roku, jak i w 2017 roku zwikszylimy kwoty dotacji dla Ochotniczych Stray Poarnych. W tym roku na dotacje dla OSP przeznaczymy 124 mln z. Zapewniam wszystkich straakw ochotnikw, e podobnie jak w ubiegym roku rodki te zostan wydane na realne potrzeby OSP.

W zaczeniu pozwalam sobie przesa tre mojego wystpienia w tej sprawie proszc jednoczenie o lektur i zainteresowanie nim innych osb. Z wyrazami szacunku 

Jarosaw Zieliski 
Pose Rzeczypospolitej Polskiej 
Wiceminister Spraw Wewntrznych i Administracji