Odwiedzio nas: 6865539
                        
 

 

wiczenia na Sowacji


W dniu 10 maja 2017 r. delegacja straakw z Komendy Wojewdzkiej PSP w Katowicach i Komendy Powiatowej PSP w ywcu braa udzia w wiczeniach transgranicznych na terenie Republiki Sowacji. 

wiczenia zostay zorganizowane w cigu drogi D3 na tunelach drogowych: Tunel „Svrcinovec” (poar samochodu osobowego i wypadek dwch samochodw osobowych) i Tunel „Polana” (wypadek samochodu osobowego z ciarowym i wyciek substancji niebezpiecznych). 

Celem wicze byo midzy innymi doskonalenie wsppracy sub Republiki Sowacji z Pastwow Stra Poarn. 

W wiczeniach udzia bray dwa zastpy: SLRR i GCBA.


Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image