Odwiedzio nas: 6865488
                        
 

 

Orkan Grzegorz


Pracowit niedziel i poniedziaek zafundowa ywieckim straakom orkan Grzegorz. Pierwsze interwencje rozpoczy si w niedziel (29.10) okoo godziny smej rano i do godzin popoudniowych w poniedziaek odnotowalilmy 110 zdarze. W dziaaniach uczestniczyo prawie 160 zastpw stray poarnej. Wikszo miejscowo na terenie powiatu dotkny skutki intensywnych opadw deszczu i silnego wiatru. Interwencje dotyczyy: wiatroomw, poamanych konarw drzew, zalanych piwnic i posesji, niedronych przepustw drogowych. Najwicej zdarze zanotowalimy w gminach: ywiec – 16, Radziechowy Wieprz, – 14, Lipowa - 13, Milwka - 12, Jelenia 10, odygowice, Czernichw po 8.


Image

Image

Image