Odwiedzio nas: 6865484
                        
 

 

Czujka dla rodziny


W ramach akcji „Czujnik ostrzega, nie zapobiega” w dniu 6 listopada 2017 r. straacy Komendy Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej w ywcu przekazali jednej z ywieckich rodzin czujk tlenku wgla, ktra w razie zaistnienia zagroenia szybko zaalarmuje domownikw. Straacy poinformowali mieszkacw o zagroeniach jakie stwarza niewaciwa eksploatacja urzdze grzewczych na paliwo stae i gazowe oraz jak dba o prawidow eksploatacj systemw kominowych dymowych i wentylacyjnych. Fundatorem czujki jest Wojewoda lski.

Statystyki i wiedza naszego spoeczestwa na temat zagroenia tlenkiem wgla jest zatrwaajco niska. Niepokojce jest to, e co czwarty Polak myli, e czad mona pozna po zapachu lub po dymie. Warto wic przypomina, e czad jest bezwonny i bezbarwny. Tylko co pity Polak wie, e czad mona wykry za pomoc specjalnych czujnikw.

Zadbajmy o swoje bezpieczestwo nikt tego nie zrobi za nas.

Przede wszystkim SPRAWDMY:

  1. Czy zrobilimy przegld instalacji grzewczej – jeli nie, zrbmy to jak NAJSZYBCIEJ,
  2. Czy zrobilimy przegld i wyczycilimy przewody spalinowe odprowadzajce spaliny z naszych piecw - jeli nie, zrbmy to jak NAJSZYBCIEJ,
  3. Czy zrobilimy przegld wentylacji w naszym domu lub mieszkaniu - jeli nie, zrbmy to jak NAJSZYBCIEJ,
  4. Czy mamy w domu czujnik tlenku wgla lub dymu – jeli nie, to zainstalujmy go jak NAJSZYBCIEJ.

Wykonanie tych czynnoci uchroni nas przed zatruciem tlenkiem wgla,
poarem sadzy w kominie, a nawet przed poarem caego domu.

Dla naszego bezpieczestwa zaopatrzmy si w czujniki tlenku wgla, czujniki dymu. Nie zastpi one czowieka ale w por wykryj zagroenie i nas o nim zaalarmuj. Koszty s niewielkie a moemy zyska ycie nasze i naszych bliskich. Taka maa inwestycja, a korzyci ogromne.

Image