Odwiedzio nas: 6865495
                        
 

 

 

Spotkanie opatkowe 

 
„Wasza droga yciowa, to suba innym ludziom”. Spotkanie w Centralnej Szkole PSP szefa MSWiA z funkcjonariuszami penicymi sub w wita Boego Narodzenia.

21 grudnia 2017 r. w Centralnej Szkole Pastwowej Stray Poarnej w Czstochowie odbyo si spotkanie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji Mariusza Baszczaka z funkcjonariuszami podlegych mu sub.

Pastwo jako swoj drog yciow wybrali sub innym ludziom. Z okazji wit Boego Narodzenia ycz Pastwu samych radosnych chwil penych domowego ciepa, spdzonych w rodzinnym gronie – powiedzia szef MSWiA podczas spotkania wigilijnego z funkcjonariuszami w Czstochowie.

W czasie, gdy wszyscy zasid do wigilijnej wieczerzy, by witowa – cz z Pastwa bdzie na subie. I wanie dlatego, by obywatele mogli w spokoju spotyka si z bliskimi w te wita, kto musi czuwa i dba o bezpieczestwo innych. Za t sub dzi Wam dzikuj! Mimo, e kadego dnia zmagacie si Pastwo ze skutkami wypadkw, przestpstw, z tym co niebezpieczne i grone, to mam nadziej, e witeczne dni na subie bd pene spokoju i sprawi, e ilo koniecznych interwencji bdzie jak najmniejsza – podkreli minister Mariusz Baszczak.

W spotkaniu, ktre odbyo si w Centralnej Szkole Pastwowej Stray Poarnej w Czstochowie, wzili udzia funkcjonariusze Policji, Stray Granicznej, Pastwowej Stray Poarnej, ktrzy bd penili sub podczas wit, a take kadeci czstochowskiej szkoy poarniczej.
Spotkanie zaszczycili rwnie swoj obecnoci parlamentarzyci, w ktrych imieniu przemawiaa posanka do Parlamentu Europejskiego Pani Jadwiga Winiewska oraz posanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pani Lidia Burzyska. Obecny by take wicewojewoda lski Pan Mariusz Trepka, komendanci Pastwowej Stray Poarnej, Policji, Stray Granicznej.

Podczas spotkania minister nagrodzi rwnie 3-letniego Maka z Poraja, ktry jest najmodszym z Modych Bohaterw wyrnionych przez szefa MSWiA.

Bogosawiestwa obecnym udzielili Ks. st. kpt. Adam Glajcar - kapelan krajowy straakw wyznania ewangelicko -augsburskiego oraz ojciec Jan Poteralski - podprzeor jasnogrski.

Minister Mariusz Baszczak wraz z Komendantem Gwnym PSP gen. brygadierem Leszkiem Suskim i lskim Komendantem Wojewdzkim PSP bryg. Jackiem Kleszczewskim, odwiedzi szkoln jednostk ratowniczo - ganicz, gdzie spotka si  z zaog penic sub oraz mg zobaczy sprzt zakupiony w ramach ustawy modernizacyjnej.

Wczeniej, w Komendzie Miejskiej Policji w Czstochowie, minister Mariusz Baszczak wrczy nagrody wyrniajcym si funkcjonariuszom sub mundurowych - policjantom, stranikom granicznym, wrd nagrodzonych byo take piciu straakw z Komendy Miejskiej PSP w Czstochowie.


Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

Opracowanie na podstawie materiaw MSWiA oraz CS PSP w Czstochowie 
Zdjcia: CS PSP w Czstochowie