Odwiedzio nas: 6865502
                        
 

 

yczenia z okazji wit Boego Narodzenia

Spokojnych i bezpiecznych wit ycz minister i wiceministrowie spraw wewntrznych i administracji oraz szefowie Policji, Pastwowej Stray Poarnej, Stray Granicznej i Biura Ochrony Rzdu.

Pamitajmy o tych, ktrzy s na subie i czuwaj nad naszym bezpieczestwem -  podkrela minister Mariusz Baszczak. Cz policjantw, straakw, funkcjonariuszy Stray Granicznej i BOR spdzi wita Boego Narodzenia, Sylwestra i Nowy Rok na subie. S gotowi nie pomoc i bd czuwa nad yciem i zdrowiem tych, ktrzy gromadz si w wityniach, odwiedzaj tradycyjne szopki, odpoczywaj w rodzinnej atmosferze, biesiaduj, bawi si i podruj. Wrd wielu serdecznoci s te yczenia:  niegu jak confetti, nadziei, ktra nigdy nie ganie, radoci, ktra nie zna granic, BOR-dzo piknej choinki i samych sonecznych dni w kadym nowym kalendarzu…