Odwiedzio nas: 6865500
                        
 

 

Powoanie Komendanta Miejskiego PSP w Rybniku

Z dniem 29 grudnia 2017r. decyzj lskiego Komendanta Wojewdzkiego PSP na stanowisko Komendanta Miejskiego PSP w Rybniku powoany zosta m. bryg. mgr in. Wojciech Kruczek, dotychczas penicy obowizki komendanta.

 

Pan m. bryg. mgr in. Wojciech Kruczek jest absolwentem Szkoy Gwnej Suby Poarniczej w Warszawie. Ukoczy take Wysz Szko Informatyki Stosowanej i Zarzdzania w Warszawie na Wydziale Informatyki uzyskujc tytu inyniera oraz studia podyplomowe w Grnolskiej Wyszej Szkole Handlowej w Katowicach na Wydziale Zarzdzania - „Akademia Przywdztwa”. Sub w Komendzie Miejskiej PSP Jastrzbiu - Zdroju rozpocz w 2000 roku, w 2003 roku zosta mianowany na stanowisko Zastpcy Dowdcy Jednostki Ratowniczo-Ganiczej. Od 29 padziernika 2017 roku peni obowizki komendanta miejskiego PSP w Rybniku.

 

By wsporganizatorem wielu przedsiwzi m.in: Wojewdzkich Zawodw Sportowo-Poarniczych OSP, Wojewdzkich Zawodw Sikawek Konnych oraz Wojewdzkich Mistrzostw Straakw woj. lskiego w tenisie ziemnym. W latach 2014 i 2016 peni funkcj sdziego gwnego Wojewdzkich Zawodw Sportowo – Poarniczych OSP oraz Wojewdzkich Modzieowych Zawodw Sportowo – Poarniczych Druyn OSP.

 

Odnosi take sukcesy sportowe zdobywajc I miejsce w Mistrzostwach lska Straakw woj. lskiego w tenisie ziemnym.

 

Odznaczony m.in: Brzowym Medalem za Dugoletnia Sub,  Brzow Odznak „Zasuony dla Ochrony Przeciwpoarowej” oraz Srebrnym Medalem za Zasugi dla Poarnictwa.

Image

Image