Odwiedzio nas: 6865501
                        
 

 

50 lat zawodowego poarnictwa na ywiecczynie.
 
1 stycznia 2018 r. uroczyst zmian suby ywieccy zawodowi straacy uczcili „50-lecie powstania zawodowego poarnictwa na ywiecczynie”. Zmiana suby rozpocza si meldunkiem zoonym obecnemu Komendantowi Powiatowemu Pastwowej Stray Poarnej w ywcu bryg. Andrzejowi Gracy, wcigniciem flagi pastwowej na maszt oraz odegraniem hymnu polskiego.
 
W tej doniosej chwili uczestniczyli: bryg. Czesaw Pruski – pierwszy Komendant Zawodowej Stray Poarnej w ywcu w latach 1968-1992, st. bryg. Stanisaw Kuliski Komendant Powiatowy Pastwowej Stray Poarnej w ywcu w latach 1992-2014, bryg. Andrzej Graca obecny Komendant Powiatowy Pastwowej Stray Poarnej w ywcu, Zastpca Komendanta Powiatowego Pastwowej Stray Poarnej st. bryg. Jzef Pietraszko, bryg. Tadeusz Pal Dowdca Jednostki Ratowniczo-Ganiczej Pastwowej Stray Poarnej w ywcu w latach 2005-2015, m. bryg. Pawe Grny obecny Dowdca Jednostki Ratowniczo-Ganiczej Pastwowej Stray Poarnej w ywcu.
 
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
Image
Image
 

 

 50 lat temu - 1 stycznia 1968 roku

 

powoano Zawodow Stra Poarn w ywcu.

 

 

1 stycznia 1968 roku rozpocza sw sub dla ywiecczyzny Zawodowa Stra Poarna w ywcu powoana Uchwa Prezydium Wojewdzkiej Rady Narodowej w Krakowie, na wniosek wczesnego Komendanta Wojewdzkiego pukownika poarnictwa Stanisawa Zarzyckiego. Jednostk t zaliczono do IV kategorii, a Komendantem zosta podporucznik poarnictwa Czesaw Pruski. Powoana Jednostka Zawodowej Stray Poarnej w pocztkowej swej dziaalnoci zajmowaa si gaszeniem poarw oraz wspomagaa dziaania podczas zatorw lodowych i powodzi. 16 stycznia 1968 roku jednostka wyjechaa do pierwszej swojej interwencji, a byo to usuwanie zatorw lodowych na rzece Sole w miejscowociach Radziechowy i Cicina.
W dniu utworzenia Zawodowej Stray Poarnej, straacy zajmowali siedzib w zabytkowej remizie przy ulicy Kociuszki. W roku 1990 zosta oddany do uytku obiekt obecnej siedziby ywieckich straakw w ywcu przy ul. Objazdowej 2.
Na przestrzeni 50 lat ywiecka Zawodowa Stra Poarna rozwijaa si bardzo szybko. W dniu rozpoczcia dziaalnoci w ywieckiej stray pracoway 23 osoby. Obecnie Komenda Powiatowa Pastwowej Stray Poarnej w ywcu liczy 84 osoby. Od powstania do dnia dzisiejszego w szeregach zawodowej stray poarnej w ywcu suyo ponad trzysta osb. W pocztkowym okresie dziaania straacy gwnie gasili tylko poary. Obecnie zakres ten zosta ustawowo poszerzony o poszczeglne dziedziny ratownictwa: techniczne, chemiczne, ekologiczne, medyczne i ratownictwo zwizane z usuwaniem innych klsk ywioowych. W roku 1968 straacy interweniowali 107 razy natomiast w 2017 roku odnotowalimy 2023 interwencji (w tym: 569 poarw, 1366 miejscowych zagroe, 88 alarmw faszywych).