Odwiedzio nas: 6743305
                        
 

 

Zmiana na stanowisku Komendanta Miejskiego PSP
w Piekarach lskich
16 lutego 2017 roku, w siedzibie komendy miejskiej PSP w Piekarach lskich odbya si uroczysto przekazania obowizkw komendanta miejskiego. Z tym dniem, po 32 latach suby przeszed na zaopatrzenie emerytalne komendant miejski PSP w Piekarach lskich bryg. Przemysaw Pieniny. Z dniem 17 lutego, lski komendant wojewdzki PSP powierzy obowizki komendanta miejskiego PSP w Piekarach lskich m. bryg. Tomaszowi Dziechciarzowi, dotychczasowemu dowdcy jednostki ratowniczo - ganiczej w Katowicach – Piotrowicach.
Podzikowania za sub, wzorow postaw, autorytet i profesjonalizm dla bryg. Przemysawa Pieninego oraz yczenia pomylnoci i sukcesw w dalszej subie m. bryg. Tomaszowi Dziechciarzowi, w imieniu lskiego komendanta wojewdzkiego PSP zoy st. bryg. Bogdan Jdrocha – zastpca lskiego komendanta wojewdzkiego.
Image