Odwiedzio nas: 6743309
                        
 

 

Tlenek wgla zaatakowa w Wgierskiej Grce

 

Wtorek 27 lutego w miejscowoci Wgierska Grka na ul. Stawowej doszo do zatrucia tlenkiem wgla picioosobowej rodziny w tym dwunastoletniego dziecka. Prawdopodobnie przyczyn zatrucia bya nieszczelno przewodu kominowego. Wszystkie osoby miay w swoim organizmie wysokie stenie tlenku wgla i zostay zabrane przez Pogotowie Ratunkowe do Szpitala. Ich yciu nie zagraa niebezpieczestwo. Akcja trwaa 1 godzin i 30 min.

Tej sytuacji mona byo unikn. Jeszcze raz A P E L U J E M Y. Wyposamy swoje domy w CZUJKI TLENKU WGLA lub DYMU. Zamontowanie tego typu urzdze alarmujcych nas o zagroeniu moe uratowa nam i naszym bliskim Y C I E.

 

Od pocztku sezonu grzewczego tj. od 1 padziernika 2017r. do 25 lutego 2018r. Pastwowa Stra Poarna w woj. lskim odnotowaa 1.619 zdarze, w tym 728 poarw w budynkach mieszkalnych, zwizanych z nieprawidowym uytkowaniem urzdze i instalacji grzewczych. W 300 przypadkach zadziaa w mieszkaniach czujnik tlenku wgla. Poszkodowanych zostao 615 osb, w tym 209 dzieci. 9 ofiar miertelnych od pocztku sezonu grzewczego.

 


Niestety gwne przyczyny zatru to lekcewaenie lub nieznajomo przepisw i zasad bezpiecznego uytkowania urzdze grzewczych.


Zadbajmy o bezpieczestwo wasne i swoich bliskich.

 

Skd si bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?
Tlenek wgla powstaje podczas procesu niepenego spalania materiaw palnych, ktre wystpuje przy niedostatku tlenu w otaczajcej atmosferze. Ma silne wasnoci toksyczne. Gromadzi si gwnie pod sufitem poniewa ma nieco mniejsz gsto od powietrza.
Jest gazem niewyczuwalnym zmysami czowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku).
Blokuje dostp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w czerwonych ciakach krwi, powodujc przy dugotrwaym naraeniu (w wikszych dawkach) mier przez uduszenie.

Co jest gwn przyczyn zatru tlenkiem wgla?
Gwnym rdem zatru w budynkach mieszkalnych jest niesprawno przewodw kominowych: wentylacyjnych i dymowych.
Wadliwe dziaanie wspomnianych przewodw moe wynika z:

 • ich nieszczelnoci,
 • braku konserwacji, w tym czyszczenia,
 • wad konstrukcyjnych,
 • niedostosowania istniejcego systemu wentylacji do standardw szczelnoci stosowanych okien i drzwi, w zwizku z wymian starych okien i drzwi na nowe.

Powysze moe prowadzi do niedronoci przewodw, braku cigu, a nawet do powstawania zjawiska cigu wstecznego, polegajcego na tym, e dym zamiast wydostawa si przewodem kominowym na zewntrz, cofa si z powrotem do pomieszczenia.

 

Co zrobi, aby unikn zaczadzenia? 
W celu uniknicia zaczadzenia naley:

 • przeprowadza kontrole techniczne, sprawdza szczelno przewodw kominowych, systematycznie je czyci ,
 • uytkowa sprawne techniczne urzdzenia, w ktrych odbywa si proces spalania, zgodnie z instrukcj producenta,
 • nie zasania, nie przykrywa urzdze grzewczych.
 • stosowa urzdzenia posiadajce stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach wtpliwych naley da okazania wystawionej przez producenta lub importera urzdzenia tzw. deklaracji zgodnoci, tj. dokumentu zawierajcego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urzdzenia,
 • nie zakleja i nie zasania w inny sposb kratek wentylacyjnych,
 • w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzi poprawno dziaania wentylacji, poniewa nowe okna s najczciej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wczeniej stosowanych w budynku i mog pogarsza wentylacj,
 • systematycznie sprawdza cig powietrza, np. poprzez przykadanie kartki papieru do otworu bd kratki wentylacyjnej; jeli nic nie zakca wentylacji, kartka powinna przywrze do otworu lub kratki,
 • czsto wietrzy pomieszczenie, w ktrych odbywa si proces spalania (kuchnie, azienki wyposaone w termy gazowe), a najlepiej zapewni, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien, 
 • nie bagatelizowa objaww dusznoci, blw i zawrotw gowy, nudnoci, wymiotw, oszoomienia, osabienia, przyspieszenia czynnoci serca i oddychania, gdy mog by sygnaem, e ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji naley natychmiast przewietrzy
 • pomieszczenie, w ktrym si znajdujemy i zasign porady lekarskiej.

 

W trosce o wasne bezpieczestwo, warto rozway zamontowanie w domu autonomicznych czujek dymu i tlenku wgla .