Odwiedzio nas: 6865617
                        
 

 

Czadowo w Sopotni Wielkiej


Na pocztku br. do wybranych szk podstawowych wojewdztwa lskiego w ramach prowadzonej kampanii „Czad i ogie – obud czujno” trafi pakiet edukacyjny pn.: „Mdre rady psa arka – psa straaka” opracowany przez zesp Wojewody lskiego, ktrym kierowa lski Komendant Wojewdzki PSP. W powiecie ywieckim w tej kampanii uczestniczya III klasa Szkoy Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sopotni Wielkiej. Przez trzy miesice nauczyciele prowadzili zajcia ze specjalnie przygotowanego podrcznika, a dzieci pracoway na opracowanych dla nich kartach pracy. Zajcia miay za zadanie wyksztacenie wrd dzieci prawidowych nawykw zwizanych z bezpieczestwem w domu, mieszkaniu oraz pozyskaniem wiedzy o zagroeniach zwizanych z tlenkiem wgla i poarami w budynkach.

Podsumowaniem kampanii byo spotkanie ze straakiem oraz uroczyste zakoczenie z udziaem Komendanta Powiatowego Pastwowej Stray Poarnej w ywcu st. bryg. Krzysztofa Grygiela, pracownika urzdu Gminy w Jeleni Pana ukasza Woczek, przedstawicieli OSP Sopotnia Wielka. Kady z uczestnikw tej kampanii oprcz dyplomu otrzyma czujk dymu ufundowan przez Pani Wjt Gminy Jelenia Ann Wasilewsk. W ramach tej kampanii zorganizowano rwnie konkurs plastyczny oraz zajcia szkoleniowo – pokazowe gdzie dzieci mogy zapozna si ze sprztem poarniczym jak i pozna zasady udzielania pierwszej pomocy. Zajcia przygotowali straacy Pastwowej Stray Poarnej z ywca oraz straacy z Ochotniczej Stray Poarnej w Sopotni Wielkiej.


Image

Image

Image

Image

Image

Image