Odwiedzio nas: 6865573
                        
 

 

Statystyka zdarze za 2018r.
na dzie 25/04/2018
Poary
264
Miejscowe zagroenia 
243
Alarmy faszywe 
27
Ogem 
534
Archiwum
<<>>


Zmiana na stanowisku Komendanta Miejskiego PSP w Piekarach lskich
16 lutego 2017 roku, w siedzibie komendy miejskiej PSP w Piekarach lskich odbya si uroczysto przekazania obowizkw komendanta miejskiego. Z tym dniem, po 32 latach suby przeszed na zaopatrzenie emerytalne komendant miejski PSP w Piekarach lskich bryg. Przemysaw Pieniny. Z dniem 17 lutego, lski komendant wojewdzki PSP powierzy obowizki komendanta miejskiego PSP w Piekarach lskich m. bryg. Tomaszowi Dziechciarzowi, dotychczasowemu dowdcy jednostki ratowniczo - ganiczej w Katowicach – Piotrowicach.
Zmiana na stanowisku Komendanta Miejskiego PSP w Dbrowie Grniczej
16 lutego 2018 roku w komendzie miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Dbrowie Grniczej, w obecnoci zaproszonych goci oraz funkcjonariuszy i pracownikw komendy, odbya si uroczysto zdania obowizkw komendanta miejskiego PSP w Dbrowie Grniczej przez st. bryg. Tomasza Kociowa i przyjcia penienia obowizkw komendanta miejskiego PSP w Dbrowie Grniczej przez kpt. Zbigniewa Gnacika, dotychczasowego zastpcy komendanta miejskiego.
 
Konkurs kalendarzowy 2018
Informujemy, e Komendant Gwny Pastwowej Stray Poarnej Szef Obrony Cywilnej Kraju ogasza cztery konkursy kalendarzowe dla dzieci i modziey, ktre s umieszczone na odwrocie kalendarza plakatowego PSP na 2018 rok. Gwnym zadaniem konkursw jest popularyzacja wrd uczniw umiejtnoci zachowania si w przypadku wystpienia zagroenia, pogbienia wiedzy na temat niebezpieczestw zwizanych z ywioami oraz moliwociach ochrony przed nimi oraz jak prawidowo zgosi zdarzenie w sytuacjach zagroenia zdrowia, ycia lub mienia...
yj bezpiecznie
„yj bezpiecznie” – pod takim hasem odbyy si w dniu 22 stycznia br. zajcia w Szkole Podstawowej w Sopotni Wielkiej. Podczas tego spotkania przybliono uczniom zasady zachowania si podczas rnych sytuacji zagroenia. Szczegln uwag zwrcono na zagroenia poarowe z jakimi mog si one spotka w swoich domach i mieszkaniach. Bya to rwnie okazja na zapoznanie dzieci i nauczycieli z zagroeniami jakie niesie tlenek wgla zwany potocznie czadem. Zostay zademonstrowane zasady dziaania czujek tlenku wgla i dymu...
Bezpieczne ferie
Podczas zimowych zabaw: wychodzc z domu zostaw informacj o miejscu, w ktre si udajesz oraz planowanym czasie powrotu, do zjedania na sankach, nartach lub urzdzenia lizgawki wybieraj miejsca oddalone od ruchu samochodowego, wolno jedzi na ywach tylko na zorganizowanych i nadzorowanych lodowiskach, nie wolno wchodzi na ld na zamarznitych jeziorach, stawach i innych akwenach wodnych. Cienki, kruchy ld moe si zaama pod ciarem czowieka. Co roku odnotowuje si wiele utoni w okresie zimowym, wanie na skutek takiego nierozwanego postpowania...
Zmiana na stanowisku komendanta PSP w ywcu
18 stycznia 2018 roku w Komendzie Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej w ywcu w obecnoci zaproszonych goci oraz funkcjonariuszy i pracownikw komendy, odbya si uroczysto zdania obowizkw komendanta powiatowego bryg. mgr in. Andrzeja Gracy i przyjcia obowizkw komendanta powiatowego PSP w ywcu przez st. bryg. mgr in. Krzysztofa Grygiela.
OSP Wieprz w KSRG
Decyzj nr XII/168 KSRG Komendanta Gwnego Pastwowej Stray Poarnej z dniem 15 grudnia 2017 roku jednostka OSP Wieprz zostaa wczona do Krajowego Systemu Ratowniczo Ganiczego. W dniu 18 stycznia 2018 roku na uroczystym apelu w Komendzie Powiatowej PSP w ywcu, zostaa przekazana decyzja dla jednostki OSP Wieprz o wczeniu do KSRG. Komendant Pastwowej Stray Poarnej w ywcu bryg. Andrzej Graca oraz Zastpca Komendanta Powiatowego st. bryg. Jzef Pietraszko wrczyli dokumenty na rce Wjta Gminy Radziechowy-Wieprz oraz prezesa OSP Wieprz...
Zawody narciarskie dla OSP
Indywidualne i Druynowe odbd si w dniach 10 -11.02.2018 r. na stoku Stacji Narciarskiej Polana Sosny w Niedzicy gm. apsze Nine, p. nowotarski, woj. maopolskie. Mistrzostwa podzielone s na odrbnie klasyfikowane zawody indywidualne i druynowe. W mistrzostwach mog bra udzia straacy OSP z caego kraju. Jednostki OSP mog zgosi swoich reprezentantw do konkurencji indywidualnej lub druynowej albo do obu konkurencji...
Narada subowa
Komenda Powiatowa PSP w ywcu, informuje, e w dniu 25 stycznia 2018 roku (czwartek) o godz. 15:45 odbdzie si narada subowa z osobami funkcyjnymi Ochotniczych Stray Poarnych z terenu powiatu ywieckiego. Narada zostanie powicona biecym zagadnieniom operacyjnym i spraw zwizanym z dotacj dla jednostek OSP w ksrg pn. „Zapewnienie gotowoci bojowej jednostki ochrony przeciwpoarowej wczonej do ksrg” i dotacj MSWiA dla jednostek OSP spoza ksrg pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych stray poarnych do dziaa ratowniczo-ganiczych”...
50 lat zawodowego poarnictwa
1 stycznia 2018 r. uroczyst zmian suby ywieccy zawodowi straacy uczcili „50-lecie powstania zawodowego poarnictwa na ywiecczynie”. Zmiana suby rozpocza si meldunkiem zoonym obecnemu Komendantowi Powiatowemu Pastwowej Stray Poarnej w ywcu bryg. Andrzejowi Gracy, wcigniciem flagi pastwowej na maszt oraz odegraniem hymnu polskiego...
Powoanie Komendanta Miejskiego PSP w Rybniku
Z dniem 29 grudnia 2017r. decyzj lskiego Komendanta Wojewdzkiego PSP na stanowisko Komendanta Miejskiego PSP w Rybniku powoany zosta m. bryg. mgr in. Wojciech Kruczek, dotychczas penicy obowizki komendanta...
<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nastpna > Ostatnia >>

Wyniki 12 - 22 z 438