Odwiedzio nas: 6865529
                        
 

 

Statystyka zdarze za 2018r.
na dzie 25/04/2018
Poary
264
Miejscowe zagroenia 
243
Alarmy faszywe 
27
Ogem 
534
Archiwum
<<>>


Bawimy si ale bezpiecznie
Noc Sylwesterowa a wic czas poegnania Starego Roku i witowania nadejcia Nowego Roku. Noc t spdzamy w rnoraki sposb ale zawsze towarzyszy nam zabawa. Przy tej zabawie pamitajmy o bezpieczestwie naszym, naszych bliskich, wsptowarzyszy zabaw no i oczywicie o zwierztach. witowanie to zwykle kojarzy si z rozgrzanymi emocjami. W noc Sylwestrow tradycyjnie cieszymy si lampk szampana ale te bardzo czsto bajecznymi kolorami fajerwerkw oraz hukiem petard. Dla maych dzieci wystarczy niewiele aby si tym zachwycay lecz te starsze oraz doroli nie znaj umiaru, kupuj najwiksze petardy, najwiksze rakiety, fontanny ognia i pokazuj je czsto w niebezpiecznie bliskiej odlegoci od obserwatorw, zwierzt, budynkw, samochodw itp. Konsekwencje tych zabaw mog by przykre ale rwnie tragiczne: porwana i przypalona odzie, skaleczenia i poparzenia a w najgorszym wypadku nawet mier...
Wizyty w szkoach
W dniach od 11 do 22 grudnia ywieccy zawodowi straacy odwiedzili 72 szkoy podstawowe i gimnazja na terenie powiatu ywieckiego W akcji uczestniczyo 14 funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej z ywca. Straacy podczas spotka z nauczycielami i uczniami omawiali zasady bezpiecznego zachowania podczas wit Boego Narodzenia oraz bezpiecznego obchodzenia si z fajerwerkami. W akcji wzio udzia 9400 uczniw oraz 860 nauczycieli. Akcja ta bya prowadzona w ramach kampanii spoecznej Ministerstwa Spraw Wewntrznych i Administracji „Krci mnie bezpieczestwo przez cay rok szkolny”...
yczenia z okazji wit Boego Narodzenia
Spokojnych i bezpiecznych wit ycz minister i wiceministrowie spraw wewntrznych i administracji oraz szefowie Policji, Pastwowej Stray Poarnej, Stray Granicznej i Biura Ochrony Rzdu... 
Spotkanie opatkowe
21 grudnia 2017 r. w Centralnej Szkole Pastwowej Stray Poarnej w Czstochowie odbyo si spotkanie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji Mariusza Baszczaka z funkcjonariuszami podlegych mu sub...
Seniorzy a bezpieczestwo
Sala szkolna Zespou Szk Oglnoksztaccych i Technicznych im. Marii Konopnickiej w Milwce bya miejscem spotkania seniorw Uniwersytetu III wieku ze straakami. Tematem szkolenia byo bezpieczestwo poarowe w naszym domach i mieszkaniach. Na tym spotkaniu seniorzy otrzymali informacje na temat zagroe z jakimi mog si spotka w swoich domach, zasadami bezpiecznej eksploatacji urzdze grzewczych a take mogli dowiedzie si jak zabezpieczy swoje domy, mieszkania przed zagroeniami wynikajcymi z pojawieniem si tlenku wgla lub dymu. Ponadto w spotkaniu uczestniczy przedstawiciel firmy AISKO Norbert Jackowicz, ktry szczegowo omwili zasady eksploatacji czujek tlenku wgla i dymu. W spotkaniu uczestniczyo okoo 25 osb... 
HALNY - podsumowanie
W dniach 10 – 13 grudnia 2017 r. ywiecczyzn nawiedzi porywisty wiatr dochodzcy miejscami do 120 km/h. Pierwsze interwencje rozpoczy si w niedziel (10.12) okoo godziny siedemnastej a zakoczono dziaania w nocy 12 grudnia. W tym okresie zanotowalimy 173 interwencje, w ktrych uczestniczyo 250 zastpw stray poarnej. Dziaania prowadzone byy w kadej miejscowoci naszego powiatu i dotyczyy gwnie powalonych drzew na drogi, poamanych konarw oraz gazi a take w kilkunastu przypadkach wiatr uszkodzi poszycia dachowe. Najwicej zdarze zanotowalimy w gminach: Czernichw – 42, Radziechowy Wieprz, – 31, ywiec, Jelenia, Wgierska Grka po 18, Rajcza, Lipowa po 14... 
Mikoaj w stray
W sobotnie popoudnie 9 grudnia do Komendy Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej w ywcu zawita wspaniay Go – wity Mikoaj. Przyby jak to Mikoaj na saniach z reniferami nastpnie w celach zapewnienia bezpieczestwa straacy przewieli go quadem do garau, gdzie czekaa na niego niezliczona ilo dzieci...
Powoanie na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Bdzinie
4 grudnia 2017 roku Wiceminister MSWiA Jarosaw Zieliski oraz komendant gwny PSP gen. brygadier Leszek Suski podczas spotkania w MSWiA wrczyli akty powoania na komendantw powiatowych PSP i ich zastpcw powoanym przez komendantw wojewdzkich funkcjonariuszom Pastwowej Stray Poarnej...
Mistrzostwa w Cetniewie
W dniach 27-30 listopada 2017 r. w obiekcie Centralnego Orodka Sportu – Orodka Przygotowa Olimpijskich im. Feliksa Stamma w Cetniewie, przeprowadzono XXIII Mistrzostwa Polski Straakw PSP w Halowej Pice Nonej. Organizatorem Mistrzostw bya Komenda Gwna PSP, a funkcj Gospodarza penia Komenda Wojewdzka PSP w Gdasku...
Straacy w przedszkolu w Kamesznicy
Pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewntrznych i Administracji oraz Pastwowej Stray Poarnej ywieccy straacy realizuj spotkania z dziemi i modzie w ramach kampanii spoecznej „Krci mnie bezpieczestwo... przez cay rok szkolny”.
Poniedziaek 5 grudnia by dniem odwiedzin w przedszkolu w Kamesznicy Grnej. Gwnym tematem spotkania byo bezpieczestwo i zachowanie si dzieci w rnych sytuacjach zagraajcym ich bezpieczestwu... 
Druga edycja kampanii MSWiA...
W ramach kampanii MSWiA „Czad i ogie. Obud czujno!” 27 listopada 2017 roku minister Mariusz Baszczak spotka si z uczniami Szkoy Podstawowej im. Cypriana Godebskiego w Raszynie, a take seniorami. Podczas spotkania zaprezentowany zosta specjalny spot MSWiA dotyczcy zagroe czadem i ogniem – seniorzy otrzymali take czujniki tlenku wgla i dymu...
<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nastpna > Ostatnia >>

Wyniki 23 - 33 z 438