Odwiedzio nas: 6497999
                        
 

 

Statystyka zdarze za 2018r.
na dzie 19/01/2018
Poary
20
Miejscowe zagroenia 
44
Alarmy faszywe 
5
Ogem 
69
Archiwum
<<>>


Powicenie pomnika Jana Pawa II

22 maja 2011 roku odbyy si obchody 16 rocznicy pobytu Ojca witego Bogosawionego Jana Pawa II w ywcu. Dzie ten wpisuje si w histori naszego Miasta, jako dzie szczeglnego dzikczynienia za beatyfikacj, a take dzie powicenia pomnika Bogosawionego Jana Pawa II. Na uroczystoci nie zabrako straakw z pocztem sztandarowym z Pastwowej Stray Poarnej w ywcu. Uroczysto rozpocza si naboestwem w Katedrze, nastpnie bya sprawowana Msza w. koncelebrowana pod przewodnictwem Ksidza Biskupa Ordynariusza Tadeusza Rakoczego, przy powiconym na pocztku Mszy w. pomniku Bogosawionego Jana Pawa II.

wiczenia 16 Kompanii WOO

 20 maja 2011r na terenie gminy Rajcza odbyy si coroczne wiczenia taktyczno-bojowe jednostek OSP wchodzcych w skad 16 Kompanii Wojewdzkiego Odwodu Operacyjnego. Tematem wicze bya organizacja akcji ratowniczo-ganiczej podczas poaru lasu w trudnych warunkach grskich. Miejsce wicze byo zlokalizowane na terenie lenictwa Racza w nadlenictwie Ujsoy.

wiczenia z Wojewdzkim Inspektoratem Weterynarii

19 maja br. w ywcu Moszczanicy na terenie gospodarstwa rolnego straacy z Jednostki Ratowniczo – Ganiczej wraz z lekarzami weterynarii brali udzia we wsplnych wiczeniach pt: „Zwalczanie afrykaskiego pomoru wi”. Ze strony JRG ywiec brao w nich udzia cztery zastpy, kilku lekarzy weterynarii z wojewdzkim Lekarzem Weterynarii na czele. wiczenia zabezpieczali policjanci z ywca. wiczenia miay na celu przewiczenie procedur postpowania i technik ich prowadzenia podczas tego typu zdarzenia...

Wizyta przedszkolakw

W dniu 18 maja 2011r. w godzinach przedpoudniowych dzieci z Przedszkola nr 13 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Ora Biaego w ywcu odwiedziy straakw w Komendzie Powiatowej PSP w ywcu. Dzieci zostay oprowadzone po Jednostce Ratowniczo-Ganiczej i Powiatowym Stanowisku Kierowania, zapoznane ze sprztem poarniczym oraz wziy czynny udzia w wiczeniach sprawiania linii ganiczych. Ponadto dzieci poznay podstawowy sprzt ochrony indywidualnej straaka oraz dokonay przymiarki hemu straackiego...

Kolizja w Zarzeczu

Wieczorem 15 maja 2011 roku w miejscowoci Zarzecze gm. odygowice, doszo do kolizji dwch samochodw. Osob poszkodowanym pomocy udziela Zesp Ratownictwa Medycznego przed przybyciem stray poarnej. Straacy odczyli akumulatory w uszkodzonych samochodach, zabezpieczyli miejsce zdarzenia, zabezpieczono zbiornik z gazem w jednym z pojazdw. Wycieki pynw eksploatacyjnych zostay zneutralizowane przy uyciu 50 kg sorbentu.

Poegnanie emerytw

Ostatnio poegnalimy odchodzcych na emerytur dotychczasowych funkcjonariuszy penicych sub na zmianie pierwszej...

ywieccy straacy prezentowali swoja sub na Targach Pracy

W dniu 13 maja br. w „Miejskim Centrum Kultury – klub PAPIERNIK” w ywcu, odbyy si Targi Pracy, Praktyk i Wolontariatu. Na tych Targach straacy Pastwowej Stray Poarnej z ywca prezentowali zainteresowanym specyfik swojej pracy. Namawialimy oraz przekonywalimy absolwentw szk rednich do podjcia nauki w szkoach poarniczych (Szkoa Aspirantw PSP w Krakowie, Centralna Szkoa PSP w Czstochowie oraz Szkoa Gwna Suby Poarniczej w Warszawie), przekazywalimy zainteresowanym ulotki i foldery. Absolwenci zainteresowani byli nie tylko nauk ale take sub w KP PSP ywiec...

Gara

9 maja 2011 roku okoo godziny 1:30 w nocy, zauwaono poar w miejscowoci Midzybrodzie Bialskie. Chwil pniej do Powiatowego Stanowiska Kierowania w ywcu wpyno zgoszenie o palcym si garau wolnostojcym. Poar powsta w dwustanowiskowym garau zbudowanym z konstrukcji stalowej oboonej blach.

Powiatowy Dzie Straaka

W dniu 7 maja 2011 roku na ywieckim Rynku odby si 12 Powiatowy Dzie Straaka. W uroczystociach udzia wzi midzy innymi Zastpca lskiego Komendanta Wojewdzkiego Pastwowej Stray Poarnej w Katowicach st. bryg. JEREMI SZCZYGOWSKI, ktry wrczy straakom z JRG ywiec awanse na wysze stopnie subowe...

Szybowiec rozbity o stok gry

Podczas midzynarodowych zawodw szybowcowych „Euroregion Beskidy”, odbywajcych si na grze ar 02.05.2011r. Doszo do wypadku. Okoo 12 w poudnie, przy podchodzeniu do ldowania szybowiec zahaczy skrzydem o wierzchoek drzewa, wynikiem czego run na zbocze gry "Rogacz w przysiku Groniaki".

Poar w lemieniu

W dniu 30 kwietnia 2011 roku stra poarna wyjechaa do zdarzenia, do ktrego doszo w miejscowoci lemie. Okoo godziny 18:40 zapalio si poddasze budynku gospodarczego. Poar gasio 6 zastpw stray poarnej w tym 34 straakw...

<< Start < Poprzednia 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Nastpna > Ostatnia >>

Wyniki 375 - 385 z 422