Odwiedzio nas: 6865602
                        
 

 

Galeria

Kategorie

Ilo wywietle: 0

19 maja na ywieckim rynku odbyy si Powiatowe Dni Straaka oraz uroczystoci zwizane z 20-leciem powstania Pastwowej Stray Poarnej.


Ilo wywietle: 0

W dniu 25 kwietnia 2012 roku zostay przeprowadzone wiczenia na obiekcie magazynowym firmy EUROFIRANY


Ilo wywietle: 0

Dziaania saperw i straakw polegay na udronieniu i uwolnieniu z lodu miejsca, gdzie Mynwka wpada do rzeki Soy. Wykonanie tego przejcia byo niezbdne, aby spywajca kra lodowa i woda potokiem Mynwka moga swobodnie spywa do Soy. 


Ilo wywietle: 0
Oglnopolski Dzie Gonego Czytania Dzieciom


 Zatopiona pogbiarka (68 zdj/zdjcia)
Ilo wywietle: 0
8 sierpnia 2011 roku na jeziorze ywieckim doszo do zatonicia statku (pogebiarki). Dziaania trway ponad dwa tygodnie.


Ilo wywietle: 0

Efekt gwatownych burz i opadw na ywiecczynie, jakie miay miejsce 19 i 20 lipca 2011 roku.


Ilo wywietle: 0

20 maja 2011r na terenie gminy Rajcza odbyy si coroczne wiczenia taktyczno-bojowe jednostek OSP wchodzcych w skad 16 Kompanii Wojewdzkiego Odwodu Operacyjnego. Tematem wicze bya organizacja akcji ratowniczo-ganiczej podczas poaru lasu w trudnych warunkach grskich. Miejsce wicze byo zlokalizowane na terenie lenictwa Racza w nadlenictwie Ujsoy.
 


 Budowa dachu (66 zdj/zdjcia)
Ilo wywietle: 0
Remont dachu nad Komend Powiatow PSP i JRG w ywcu


 Poar w Midzybrodziu (19 zdj/zdjcia)
Ilo wywietle: 0

Poar budynkw gospodarczych w Midzybrodziu Bialskim w przysiku Zasolnica.


 Fiat 126p w jeziorze (16 zdj/zdjcia)
Ilo wywietle: 0


 Sandomierz (31 zdj/zdjcia)
Ilo wywietle: 0
Usuwanie skutkw powodzi.


Ilo wywietle: 0

Obsuwanie si ziemi i zwizane z tym zniszczenia w przysiku azki – Midzybrodzie Bialskie


 Powd 2010 (18 zdj/zdjcia)
Ilo wywietle: 0
Powd na terenie powiatu ywieckiego - maj 2010 rok


 Dzie Straaka (37 zdj/zdjcia)
Ilo wywietle: 0

Obchody Dnia Straaka w  ywcu – 04.05.2010 rok


Ilo wywietle: 0

Cysterna wypeniona bya olejem napdowym. Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszych zastpw z JRG ywiec i OSP kawica stwierdzono, e cysterna zsuna si na uku drogi ok. 6m poniej jezdni na prawy bok. Kierowca opuci pojazd o wasnych siach przed przybyciem Stray Poarnej


Ilo wywietle: 0
W dniach 10 i 11 listopada 2009r. Komenda Powiatowa PSP w ywcu gocia delegacj straakw zawodowych z Wgierskiego miasta DABAS


Ilo wywietle: 0

22-10-2009 godz. 20:30. Po przybyciu na miejsce zdarzenia poarem objta bya jedna hala o wymiarach 60 x 40.


Ilo wywietle: 0
15 maja 2009r na terenie gminy Milwka odbyy si coroczne wiczenia taktyczno-bojowe jednostek OSP wchodzcych w skad 16 Kompanii Wojewdzkiego Odwodu Operacyjnego. Tematem wicze bya organizacja akcji ratowniczo-ganiczej podczas poaru lasu w trudnych warunkach grskich.


 Zima 2009 (26 zdj/zdjcia)
Ilo wywietle: 0
Zima dokucza ju mieszkacom i gociom powiatu ywieckiego, nie oszczdza rwnie straakw.


Ilo wywietle: 0
Turniej siatkarski sub mundurowych. Milwka 10 listopad 2007r.


Ilo wywietle: 0
V Powiatowe Zawody Sportowo – Poarnicze jednostek OSP Powiatu ywieckiego odbyy si 29 wrzenia 2007r. na stadionie LKS „Metal W.G. – Skaka” w Wgierskiej Grce.


 wiczenia - ar 2007 (17 zdj/zdjcia)
Ilo wywietle: 0
W dniach 25 i 26 wrzenia 2007r. na terenie powiatu bielskiego i ywieckiego odbyy si midzywojewdzkie wiczenia specjalistyczne w zakresie dziaa wysokociowych, poszukiwawczych i wodnych pod kryptonimem "AR - 2007".


Ilo wywietle: 0
4 maja dzie mierci w. Floriana jest rwnie Dniem Straaka dla ktrych w. Florian jest patronem. W tym dniu straacy uczestniczyli w mszy witej oraz byy wrczane odznaczenia i awanse.


Ilo wywietle: 0
Podstaw skutecznoci straakw s nieustanne wiczenia oraz doskonalenie swoich umiejtnoci. Straacy z PSP ywiec wicz w warunkach zblionych do rzeczywistych.


 Z ycia straakw (14 zdj/zdjcia)
Ilo wywietle: 0
Zdjcia z ycia ywieckich Straakw


Ilo wywietle: 0
06 wrzenia 2006 r. Midzynarodowe wiczenia Sub Ratowniczych – „Korbielw 2006” odbyy si na terenie przejcia granicznego w Korbelowie oraz na terenach lenych w masywie grskim i wycigu na Pilsko.


Ilo wywietle: 0
18 lipca 2006 roku odbyy si wiczenia ywiec - Zdrj.


Ilo wywietle: 0
Co roczne obchody Dnia Morza w Midzybrodziu Bialskim, oraz zwycistwo reprezentacji KP PSP ywiec w organizowanych z  tej okazji zawodach pikarskich.


Ilo wywietle: 0
Wizyta Biskupa Rakoczego w Pastwowej Stray Poarnej w ywcu


Version 2.5.0, BUILD 20071208